Batman

Sinopsis

Cinta Basada en el còmic homònim. La ciutat fosca i Perillosa Gotham bronzejat Només per la seva Protegida troba és corrupte cos de Policia. Als de l'impost: esforços Pesar del districte Harvey Dent i el Comissionat de Policia Jim Gordon, la ciutat és Cada Vegada Més Fins insegura Apareix com Batman, el Senyor de la Nit. El periodista prestigiosa Vicky Val intentarà Descobrir el secret si oculta Després de l'home ratpenat.