En la casa

Sinopsis

Un professor de literatura francesa, desalentado i hastiado per les insulses i maldestres redaccions dels seus nous alumnes, descobreix entusiasmat que, pel contrari, el noi que se senti al fons de la classe, mostra en els seus treballs un agut i subtil sentit de l'observació. Aquest noi, que se sent estranyament fascinat per la família d'un dels seus companys, escriurà, animat pel professor, una espècie de novel·la sobre aquesta família (i també sobre el professor), en la qual és difícil distingir entre realitat i ficció.