El verdugo

Sinopsis

José Luis, l'empleat d'una funerària, projecta emigrar a Alemanya per convertir-se en un bon mecànic. La seva núvia és filla d'Amadeo, un botxí professional. Quan aquest els sorprèn en la intimitat, els obliga a casar-se. Davant l'apressant falta de mitjans econòmics dels jovençans, Amadeo, que és a punt de jubilar-se, tracta de persuadir a José Luis perquè sol·liciti la plaça que ell va a deixar vacant, la qual cosa li donaria dret a un habitatge. José Luis acaba acceptant la proposta del seu sogre amb el convenciment que mai es presentarà l'ocasió d'exercir tan ignominioso ofici.