Coproducció India-França-Itàlia-Alemanya

Pel·lícules com a Productor