Coproducció GB-Kenia-Alemanya

Pel·lícules com a Productor